Over deze website

De website Expertisenetwerk XLH geeft patiënten met (een vermoeden van) XLH en (verwijzende) zorgverleners informatie over het expertisenetwerk XLH.

De informatie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de expertisecentra in Amsterdam. Leiden, Rotterdam en Groningen, de patiëntenorganisatie XLH Vereniging Nederland en VSOP (voor zeldzame en genetische aandoeningen). De website is eigendom van het expertisenetwerk XLH. Het expertisenetwerk XLH beheert de website.

Ondanks de grote zorg en aandacht die aan het samenstellen van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie op deze website onjuist of onvolledig is. De betrokken partijen kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of informatie van derden die via deze website bereikbaar is.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De patiënteninformatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde behandelaar. Neem voor vragen of advies contact op met de behandelend arts.

Interesse?

De website www.XLH-expertise.net is onderdeel van een serie websites specifiek voor expertisenetwerken voor zeldzame aandoeningen.

Expertisenetwerken voor een zeldzame aandoening met interesse in het ontwikkelen van een website volgens dit format kunnen hiervoor contact opnemen met de VSOP via vsop@vsop.nl.

Meer informatie over de XLH Vereniging Nederland?
Ga naar de website