Overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg

XLH is een aandoening die niet te genezen is. Wanneer iemand 18 jaar wordt, neemt een internist de zorg van de kinderarts over. Het is belangrijk deze overgang, of transitie, tijdig te plannen. Vaak gebeurt dit al vanaf een jaar of 14. 

De kinderarts plant deze transitie niet alleen, maar doet dit samen met het team van zorgverleners, de patiënt en de ouders.

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact op met een centrum van het expertisenetwerk.

Mijn vraag staat er niet tussen
Meer informatie over de XLH Vereniging Nederland?
Ga naar de website