XLH

Dit onderdeel geeft beknopt informatie over X-gebonden hypofosfatemie (X-linked hypofosfatemia, XLH). Door op de menu-opties aan de linker kant van de pagina te klikken, komt u bij de betreffende onderwerpen. Aan bod komen:

  • klinische beschrijving
  • epidemiologie
  • etiologie
  • diagnostiek
  • behandeling
  • prognose

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) XLH. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk XLH.

Ga naar het Netwerk op de kaart
Meer informatie over de XLH Vereniging Nederland?
Ga naar de website