Privacyverklaring XLH-expertise.net

Dit is de privacyverklaring van de website XLH-expertise.net, vertegenwoordigd door het Expertisenetwerk XLH. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Wat is het algemene privacybeleid van XLH-expertise.net?

  • XLH-expertise.net respecteert de privacy van alle bezoekers.
  • Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
  • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.
  • Wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

XLH-expertise.net verwerkt alleen persoonsgegevens die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken via cookies:

  • IP-adres
  • gegevens over uw activiteiten op onze website
  • de internetbrowser en het type apparaat waarmee u onze website bezoekt

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

XLH-expertise.net verwerkt uw persoonsgegevens verkregen uit cookies voor analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert).

Delen we deze gegevens?

Nee.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door XLH-expertise.net. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@XLH-expertise.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we dit samen met u op te lossen.

XLH-expertise.net wil u er wel graag op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Versie april 2022

Meer informatie over de XLH Vereniging Nederland?
Ga naar de website