Wanneer is verwijzing van een XLH-patiënt naar een UMC uit het expertisenetwerk geïndiceerd?

Voor alle patiënten met XLH geldt het advies om ten minste één keer gezien te worden in een XLH-expertisecentrum. Afhankelijk van de individuele situatie kunnen de vervolgstappen afgestemd worden. Mogelijke uitkomsten zijn:

  • volledige overname van de behandeling en controle door het expertisecentrum
  • jaarlijkse controle door het expertisecentrum met daarnaast controle in het eigen ziekenhuis (shared care)
  • terug naar het eigen ziekenhuis en zo nodig overleg/verwijzing naar het expertisecentrum (bijvoorbeeld bij therapiefalen, complicaties bij behandeling, second opinion)  

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) XLH. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk XLH.

Ga naar het Netwerk op de kaart
Meer informatie over de XLH Vereniging Nederland?
Ga naar de website